ICT - Computerlessen

Het is belangrijk dat we leerlingen goed voorbereiden op een sterk gedigitaliseerde wereld. Het lijkt soms dat jonge leerlingen al veel kunnen op een computer, dit zijn echter niet de essentiële vaardigheden. Om de leerlingen goed voor te bereiden op deze toekomst krijgen de leerlingen op De Broekheurne les in computervaardigheden volgens een eigen ontwikkelde leerlijn.  De “Onderwijskundig ICT- er” Tamara Heskamp geeft wekelijks lessen aan de groepen 5 t/m 8. De kleuters krijgen ook vaardigheidslessen, deze lessen worden gegeven door een aantal ouders.

Digitale geletterdheiddigitale geletterdheid

In de ICT lessen komen de 4 belangrijkste onderdelen van Digitale geletterdheid aan bod:

  1. ICT-basisvaardigheden
  2. Informatievaardigheden
  3. Mediawijsheid
  4. Programmeren (computational  thinking)

 

1.  ICT-basisvaardigheden

De kinderen leren te werken met de basistoepassingen  op de computer. Bijvoorbeeld tekstverwerkers, email programma’s, diverse presentatie- en  beeldbewerking  programma’s, en ze leren om te gaan met de browser om informatie te zoeken.

2. Informatievaardigheden

Vanaf groep 5 werken de leerlingen volledig in de “Cloud”. We werken met Google Apps for Education welke is gekoppeld aan onze domeinnaam Digischolen.  Op deze website www.digischolen.nl kunnen leerlingen inloggen en naar hun Email en Drive gaan. Werkstukken en spreekbeurten worden gemaakt met Google Documenten en Google Presentaties en automatisch opgeslagen in hun Drive. Het voordeel is dat leerlingen zowel op school als thuis bij de documenten kunnen en er dus ook thuis aan verder kunnen werken. Ook kunnen leerlingen samenwerken aan een document of presentatie. Tijdens de lessen leren de kinderen hoe ze informatie op Internet kunnen zoeken. De kinderen leren een aantal zoekstrategieën en leren de beste bron te selecteren. De informatie wordt door de kinderen verwerkt en overzichtelijk gepresenteerd in hun spreekbeurt of werkstuk.

3. Mediawijsheid

We vinden het belangrijk dat leerlingen op een goede manier omgaan met alle informatie die via de Media en Social Media op hun afkomt. Ook het zelf plaatsen van Media en het versturen van berichten via o.a.  Facebook, WhatsApp wordt besproken.  De leerlingen worden bewust gemaakt van de impact die een bericht kan hebben op de ander. We praten met de leerlingen over het onderscheiden van fictieve en echte berichten in de media en ook hoe beeldvorming kan ontstaan.

4. Leerlijn programmeren

Programmeren is net als taal en rekenen een heel belangrijke vaardigheid. We willen de kinderen deze leuke vaardigheid laten ontdekken omdat het belangrijk is voor hun beroepskeuze en toekomst. We werken met een eigen ontwikkelde leerlijn “Programmeren”.  Hieronder worden een aantal materialen en voorbeelden gegeven.

bee bot

 

Bee- bot 
In de groepen 1, 2, 3 en 4 leren de kinderen een Bee-bot programmeren (een bij). De kinderen kunnen de Bee- bot voorprogrammeren met een aantal knoppen bovenop. De kinderen moeten zich goed kunnen oriënteren in de ruimte en vooraf bedenken of de Bee- bot links of rechts moet draaien. De leerlingen leren ook afstanden schatten, tellen,  rekenen en problemen in kleine stukjes op te delen.

 

Scratch scratch broekheurne
Vanaf groep 5 leren de kinderen programmeren via de website: Scratch.mit.edu
Scratch is een visuele programmeer omgeving, de kinderen kunnen door middel van blokken een spel of animatie in elkaar zetten. Op de website Code.org leren de kinderen doormiddel van een soort puzzeltjes problemen op te lossen. De kinderen doorlopen diverse levels en kunnen kiezen uit veel thema’s. De leerkracht houdt de vorderingen bij.

 

Raspberry Piraspberry pi debroekheurne
De Raspberry Pi is een kleine computer ter grote van een frambozen gebakje, vandaar de naam. Deze computer heeft veel mogelijkheden om te leren programmeren. Op de Raspberry Pi zitten  GPIO (input en output) pinnen op die je kan verbinden met o.a. sensoren, motortjes of ledlampjes welke je kunt programmeren met Sratch of Python.

 

RoboticamBot debroekheurne
We hebben diverse Robotten die de leerlingen kunnen programmeren. We hebben twee Lego Mindstorms EV3 robotten en we hebben twee m-Bots. Beide soorten robotten moeten de leerlingen eerst zelf in elkaar bouwen voordat ze kunnen programmeren. Ook kunnen ze van de Raspberry Pi een robot maken. Kinderen ontwerpen daarvoor eerst een chassis (wielbasis). De wielbasis wordt met de 3D  printer geprint. Daarna worden de  motoren en de wielen verbonden en kan de Raspberry Pi Robot geprogrammeerd worden met Scratch.

 kwto