Lestijden & Vakanties

vakantie en vrije dagen 2018 2019

 

 

 

De leerlingen mogen 's morgens  10 minuten voor aanvang van de lessen naar binnen. De kinderen moeten echter wel op de aangegeven tijd in de klas aanwezig zijn. Er is voor schooltijd geen pleinwacht. De ouders van leerlingen uit de groepen 1/2 mogen de kinderen naar binnen brengen. Het is echter wel de bedoeling dat, als de kinderen in de klas zijn, de ouders weggaan (wilt u ook a.u.b. niet buiten op het raam tikken om nog naar uw kind te zwaaien).

Mocht Uw kind, om welke reden dan ook, te laat op school komen geef dan even een briefje mee of bel de school. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de lessen zo min mogelijk gestoord worden. Tevens proberen we zo te voorkomen dat de kinderen op straat zwerven, zonder dat U of wij dat weten.

Wij zijn verplicht bij te houden, wanneer uw kind te laat komt, ongeacht de reden van het te laat komen. Kinderen die te laat binnen komen moeten zich melden bij meneer Curry of meneer Eddy. De leerlingen krijgen een “ te laat briefje” mee en leveren dit in bij de leerkracht.

Als uw kind regelmatig te laat komt volgt er een gesprek met de directeur. En indien nodig wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.
De nog resterende vakantiedagen voor het voortgezet (speciaal) onderwijs en de voor het basisonderwijs nog resterende vakantiedagen / uren worden door de scholen zelf bepaald, waarbij de afspraak geldt dat deze niet worden ingezet ter verlenging van één van de andere vakanties. Het bovenstaande geldt NIET voor de vrijdag voor de zomervakantie.

Als vakantiedag wordt aangemerkt een dag waarop alle leerlingen van de school vrij zijn. Hemelvaart en Tweede Pinksterdag worden hierbij ook gerekend tot de vakantiedagen.