Ouderbijdrage

Eén keer per jaar vraagt de ouderraad van de Broekheurne aan alle ouders een vrijwillige bijdrage voor het ouderfonds. Van deze ouderbijdrage worden alle bijzondere activiteiten betaald zoals het Sinterklaascadeau, de Kerstviering, het Paasontbijt, afscheid groep 8, Moederdag, Vaderdag, excursies die niet uit het reguliere leermiddelenbudget betaald kunnen worden, lekkernijen bij de buitenschoolse evenementen. Allemaal zaken waarvoor geen Rijksvergoeding gegeven wordt. Uw bijdrage komt dus volledige ten goede aan uw kind. Lukt het om één of andere reden niet om deze bijdrage te leveren, neem dan contact op met de administratie of met het MT (directeur of OKB’er) van de school. Van de kinderen die gedurende het schooljaar van school gaan, wordt teveel betaalde ouderbijdrage/schoolreisgeld teruggestort op de rekening van de ouders. Dit gaat in overleg met de directeur. U moet bij de OGR zelf aangeven of u het spaarbedrag zelf wilt ontvangen of dat wij dit aan de andere school overmaken.

Gelieve bij betaling het rekeningnummer te gebruiken van de ouderraad.

Als U in één keer wilt betalen dan zijn de bedragen als volgt:

groep 1 t/m 5 

Per kind € 55,-             

groep 6 en 7

Per kind € 65,-

Groep 8

Per kind € 140,-

Als U in twee keer wilt betalen dan zijn de bedragen als volgt:

groep 1 t/m 5 

Per kind 2x € 27.50      

groep 6 en 7

Per kind 2x € 32.50

Groep 8

Per kind 2x € 70,-

Nb: het kan zijn dat uw kind in groep 8 een reserve heeft opgebouwd uit voorgaande jaren. De ouderraad zal u in dat geval daarover dan informeren.

Betaling:

Per bank op rekening:  NL05ABNA049.76.96.606 t.a.v. OGR De Broekheurne, Enschede 
                                  o
.v.v. de naam en groep van uw kind(eren)

Contant:                      bij de penningmeester van de OGR

 

 

 

 

 

STICHTING LEERGELD

Voor ouders van schoolgaande kinderen, die om financiële redenen niet met leeftijdsgenoten kunnen meedoen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten is er Stichting Leergeld.
Elk schooljaar moet u als ouder zelf opnieuw een aanvraag indienen bij St. Leergeld.

Na een bezoek van een van de vrijwilligers van de Stichting wordt bekeken of u recht hebt op deze subsidie. Zodra u een bevestiging heeft ontvangen, kan de penningmeester een declaratie indienen. Het toegekende bedrag wordt dan rechtstreeks aan school betaald.

Dit jaar vergoed Stichting Leergeld niet meer alle onkosten, u moet het overige bedrag dan zelf betalen.

Contact
Stichting Leergeld Enschede                       

Postbus 113, 7500 AC Enschede