De OGR

De oudergeledingenraad (OGR) is samengesteld uit een vertegenwoordiging van ouders.

De OGR heeft o.a. als taak:

- relatie ouders - school in stand houden en het verstrekken van informatie naar ouders

- het activeren van interesse voor het schoolgebeuren bij ouders

- het innen van bijdragen voor de schoolreizen

- het innen van de vrijwillige ouderbijdragen

- het verlenen van assistentie bij de organisatie en uitvoering van activiteiten, o.a.  

  Sinterklaasfeest, kerstmaaltijd, carnaval, paasfeest, en eindejaarsfeest

- het mede zorgdragen voor het ophalen van het oud-papier en de besteding van de opbrengst

  hiervan.

Samenstelling OGR 2018-2019:

Mary Jonathans (voorzitter)

Rashida Abdoelkarim (penningmeester)

Karin Mollenhorst (2de penningmeester)

Freshta Ghiasi

Maureen Brands

Daphne Dekker

Puck Hendriks

Sidhar Jamal

Fereshte Hossaini

Lindy Raamsteeboers (namens team)

Nicole ter Huurne

                                                                                                                              

HULP VAN OUDERS

Actieve betrokkenheid van ouders is voor de school enorm van belang. Wij hebben uw hulp nodig om activiteiten plaats te laten vinden.

Bv. ouderhulp bij spel en boekenplan, oud papier lopen, rijden bij excursies, hulp bij handvaardigheid, luizenmoeders etc. U kunt zich opgeven bij de leerkrachten.

Ook wordt uw aanwezigheid tijdens schoolsportwedstrijden van uw kind zeer op prijs gesteld!